top of page

Årsmöte


Medlemmar i klubben kallas till årsmötet måndagen

den 12 februari 2024 kl. 19:00.

Plats: Tibblehallen, Attundavägen 5, Täby
Medlemmar i klubben kallas till årsmötet måndagen

den 12 februari 2024 kl. 19:00.

 

Plats: Tibblehallen, Attundavägen 5, Täby

 

Handlingar till årsmötet finns på kansliet senast den 29 januari.

 

Föredragningslista:

 

1.                                Mötet öppnas klockan 19:00

 

2.                                Val av ordförande och sekreterare för mötet

 

3.                                Fastställande av röstlängd för mötet

 

4.                                Fråga om mötets behöriga utlysande

 

5.                                Fastställande av dagordningen

 

6.                                Val av två justeringsmän som också är rösträknare

 

7.                                Genomgång av verksamhetsberättelsen med balans- och resultaträkning

 

8.                                Genomgång av revisionsberättelsen

 

9.                                Fastställande av årsbokslutet

 

10.                            Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 

11.                            Fastställande av medlemsavgiften för 2024

 

12.                            Fastställande av tioårig underhållsplan

 

13.                           Fastställande av budget 2024

 

14.                           Val av:

·       föreningens ordförande för en tid av ett år

·       en ordinarie ledamöt i styrelsen på två år

·       en suppleant i styrelsen på ett år

·       en revisor samt en suppleant på ett år

 

 

15.                           Förslag som väckts av styrelsen eller har lämnats till styrelsen

 

16.                           Övriga frågor

 

17.                           Mötet avslutas

 

Varmt välkomna!

Täby Tennisklubbs styrelse


Kallelse till årsmöte
.pdf
Ladda ner PDF • 32KB

Senaste inlägg

Visa alla

Terminsstart 2024

Vuxenträningen startar söndagen den 7:e januari. Juniorträningen startar måndagen den 8:e januari. Samma tider och grupper om inget annat meddelats.

Comments


bottom of page